Krátke predstavenie firmy SARMAK

Firma SARMAK je realizáciou priemyselného sna pre idealistu, podnikateľa a mladého inžiniera vzdelaného v Nemecku. S vedomosťami a skúsenosťami získanými v Nemecku sa Turgay Saracoglu stal výrobcom strojov vo svojom rodnom meste. Výroba od roku 1975 rástla zároveň so zvyšujúcou sa zamestnanosťou až dodnes.

Naša výhoda je v tom, že pokračujeme vo výrobe najlepších strojov s húževnatosťou a vášňou podľa etických princípov. Integrita, úprimnosť a spravodlivosť sú spoločné hodnoty pre našich zamestnancov. Stabilita založená na dôvere je určujúcim faktorom pre našich zákazníkov a dodávateľov.

Hoci sme už viac ako 40 rokov výrobcom strojov, sme aj inžinierska, poradenská a servisná spoločnosť. Správne identifikujeme potreby zákazníkov, pri predaji a servise konáme rýchlo a starostlivo. Okrem toho efektívne využívame špičkové technológie, a týmto sa neustále zdokonaľujeme.

Naša firemná existencia a filozofia závisia od prispievania k úspechu našich zákazníkov tým, že im uľahčujeme život. V dôsledku toho je naším cieľom vždy zostať dôveryhodným a slušným.