OLYMPUS

OLYMPUS

OLYMPUS - Nárezové a obrábacie centrum profilov

Nárezové a obrábacie centrum profilov OLYMPUS sa skladá zo 4 hlavných častí:

1. Vstup (3 riadené osi):
-automatický nakladací stôl s uchopovacím modulom na uchopenie a podávanie profilu, užitočná dĺžka tyče 6500 mm; maximálna rýchlosť vozíka 170 m/min.
-pás na nakladacom stole umožňuje nakladať maximálny počet 9 tyčí.
-uchopovací modulom s 2 riadenými osami umožňuje rýchle polohovanie v závislosti od naloženého profilu. 

2. Frézovanie (3 riadené osi):
-Frézovacia jednotka s 9 ks elektrovretenami s 24000 ot/min a s 1 ks elektrovreteno s 3 vŕtacími jednotkami pri 1400 ot/min.
Polohy vretien sú nastaviteľné, aby sa prispôsobili akémukoľvek typu obrábania a profilu, a vysoká rýchlosť otáčania nástrojov umožňuje maximálnu účinnosť pri frézovaní.
-3 riadené osi umožňujú frézovacej jednotke pohyb v osi X Y Z, a tým zaručujú maximálnu presnosť a rýchlosť vykonávania procesov.
-Osa X so zdvihom 600 mm umožňuje rezanie počas frézovania, a tým sa skráti pracovný čas na minimu.


3. Rezanie (2 riadené osi):
-Jednohlavová zostupná pokosová píla s pílovým kotúčom Ø550 mm na rezy pod ľubovoľným uhlom v rozsahu 45° až 135°. 
Rez smerom nadol umožňuje ľahké vysypanie triesok a pilín.
-polohovanie uhla rezu medzi 45° a 135° pomocou bezkefkového motora a vysoko presnej prevodovky s vôľou 0 "robotický stupeň".
-rezný a frézovací priestor sú chránené kabínou, ktorá zabezpečuje aj zníženie hlučnosti.

4. Výstup (1 riadená os):
-Vykladací vozík umožňuje vziať práve rezaný kus a vyniesť ho mimo rezného priestoru.
-vykladací stôl prijíma kusy, ktoré píla odsunula, a prostredníctvom vysúvača ich potom sprístupní obsluhe.
-vykladací stôl s lištami odolnými proti poškriabaniu umožňuje umiestniť až 8 kusov pred tým, ako ich obsluha zozbiera.

Technické parametre

Maximálna dĺžka, ktorú možno naložiť: 6500 mm

Maximálna dĺžka, ktorú možno vyložiť: 6500 mm 3000 mm, iné dĺžky na požiadanie

Minimálny rez pri 90°:  250 mm

Všetky pohyby na vysoko presných lineárnych ložiskách, guľôčkových skrutkách alebo šikmom ozubenom hrebeni


Vyhradzujeme si právo na zmeny v rozmeroch a dizajnoch v záujme technického pokroku. Ilustrácie, fotky sa môžu líšiť od aktuálnej verzie stroja a / alebo môžu obsahovať doplnky, ktoré sú za doplatok.