Alu Doubler P

Alu Doubler P

Alu Doubler F a Alu Doubler P je priemyselne exkluzívny automatický systém frézovania a ohýbania, ktorý zaisťuje presnosť s dvojitým záhybom na okrajoch hliníkových voštinových/vlnitých panelov pre architektonické fasády.

Alu Doubler P ( (ohýbanie) ohýba hlavný plášť hliníkových voštinových panelov, ktoré boli predtým opracované na Alu Doubler F alebo na CNC frézke.Pri ohýbaní môže byť maximálna hrúbka 0,5 mm.

Môže vykonávať jednoduché ohýbanie (90°) alebo dvojité ohýbanie (180°). Ohýbanie o 180° vyžaduje, aby boli rohy pred operáciou pripravené CNC panelovou frézou alebo voliteľnou pneumatickou doskou.

Po spracovaní panelov ALU Doubler F bude panel vyžadovať dodatočné spracovanie, aby sa zabezpečilo, že okraje budú následne správne uzavreté pomocou ALU Doubler P. To sa dosiahne voliteľným ručným pneumatickým prierazníkom. (To sa dá dosiahnuť aj na ALU Ranger CNC)


Vyhradzujeme si právo na zmeny v rozmeroch a dizajnoch v záujme technického pokroku. Ilustrácie, fotky sa môžu líšiť od aktuálnej verzie stroja a / alebo môžu obsahovať doplnky, ktoré sú za doplatok.