KABAN HA 1016 GÉP

KABAN HA 1016

Prenosná Jednokotúčová Píla – Man. úchyt

Type
KABAN HA 1016

• Rýchle rezanie PVC Profilov, vďaka otočnému tanieru stola, ktorý sa po narezaní dá otáčať.
• Priemer píl. kotúča (∅400mm) 
• Praktické polohovanie každých 5° 
• Možnosť upevnenia aj v medziľahlých uhlov
• Dvojitý bezpečnostný systém

Všeobecné vlastnosti: 
• Presné rezanie PVC, Drevo

Opcie:
• L 200 univerzálna príložka pre rezanie zasklievacej lišty

Technical parameters

Rozmery Stroja:
Dĺžka 648 mm / 6645 mm
Šírka 857 mm
Výška 780 mm
Váha 69 kg

Vzduch:
Pracovný tlak 6-8 Bar 
Spotreba 14 lit/min
 
Elektrina:
Napätie 400 V 50/60 Hz, L1-L2-L3-N-PE
Celkový výkon 1,1 kW


The machines illustrated on this website are under continuous development, we reserve the right to change dimensions and designs. The illustrations may differ from the actual version of the machines and/or may include options at extra cost.